NVE har fatta vedtak om kraftverksplanar på Lofthus

NVE avslår søknaden frå Opedal Ljosverk AS om løyve til å byggja Opedal Ljosverk i det verna vassdraget Opo på Lofthus i Ullensvang herad.