NVE fremjar motsegn til skuleplan på Aga

Artikkelen er over 1 år gammel

Grunnlaget for motsegna frå NVE er at dei meiner skredfare mot planlagde byggeområde ikkje er tilstrekkeleg utgreidd.