Bakgrunnen for prioriteringen er at prosjektene bidrar med betydelig kraftproduksjon og gir viktig fleksibilitet i kraftsystemet, opplyser NVE.

– Vi må både styrke kraftbalansen og effektbalansen i Norge framover. Den regulerbare vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet og bidrar til begge deler, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

– Alle saker vi mottar, vil bli behandlet, men med en økende saksmengde er det enda viktigere å være tydelig på våre prioriteringer. Det har vi tidligere også vært for nettsaker. Nå gjør vi det samme for vannkraft, sier han videre.

NVE venter en økning i konsesjonssaker innen både opprustning, utvidelse og nye prosjekter.