– Denne løsningen vil samlet sett ivareta Stortingets prioriterte hensyn. Regjeringen ser det som legitimt og riktig at NRK skal være en del av budsjettbehandlingen til Stortinget, men da i tråd med det fireårige styringssignalet, heter det i mediestøttemeldingen.

Regjeringen vil avvikle kringkastingsavgiften fra 1. januar 2020 og fra samme tidspunkt finansiere NRK via statsbudsjettet.