Føresetnaden er at prosjektet vert fullfinansiert og gjennomført som planlagd. Støttebeløpet vert henta frå kraftfondet.

I 2017 har arrangementet 15-årsjubileum. Det er berre 250 deltakarar årleg, men søknadsmassen er langt høgare. I 2017 er det 3650 søkjarar frå 80 nasjonar. Sendinga er planlagt direkte via YouTube.