Normal skjenking opnar att: — No håpar me at det kjem ein del

Frå 12. oktober opphevar skjenkestoppen som regjeringa innførte i august.