Norges farligste veg

Av

Opo og Sandvinsvatnet har stor, svært stor, betydning for riksveg 13.