Mangelen på legespesialister har doblet seg på tre år. Det går særlig utover de mindre sykehusene.

Til sammen mener Nav det mangler 1.200 slike spesialister, ifølge NRK Dagsnytt.

– Det er ikke et eneste sykehus der det ikke er rekrutteringsproblemer i en eller annen spesialitet. Så ser vi nok at det er et større problem på mindre sykehus. Det er en voksende problemstilling, sier leder Kristin Kornelia Utne i Yngre legers forening (Ylf) til kanalen.

Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter at det er en voksende problemstilling. Onsdag inkluderte Nav legespesialister på lista over yrkesgrupper det er størst mangel på arbeidskraft til.