No vil dei vite korleis pandemien har påverka deg

Denne veka vil 15 000 innbyggarar i Vestland få spørsmål om å delta i ei spørjeundersøking om korleis dei er påverka av koronapandemien.