No vert denne vegen stengd

Frøynesvegen vert no stengd store delar av dagen.