No skal politikarane vurdere om Turid og Leif skal bu i Stana eller i Ullensvangvegen

Leif og Turid Stana sitt ønske om eigen adresseparsell for Indre Stana skal opp i formannskapet denne veka. Rådmannen innstiller på å avvise søknaden.