No skal det skiltast betre til legevakta

Etter førespurnad frå legevakta skal Statens vegvesen no sette opp to nye skilt langs rv. 13 som skal gjere det enklare å finne fram til legevakta.