No risikerer dei å måtte stenge ned sjukeheimen fordi folk ikkje vil jobbe i Røldal

Det har i lang tid vore store utfordringar innan pleie og omsorg i Røldal. Mangel på folk, bruk av vikarbyrå, gjennomtrekk på leiarstillingane og utfordringar med kultur gjer at kommunen no vurderer fleire tiltak.