— No kan me ikkje vera saman fysisk i same grad som vanleg, men det går an å arrangera påskequiz på hangout og bruka kahoot

Denne påsken blei ikkje som planlagt. Kultur- og idrettssjef i Ullensvang kommune, Else Marie Sandal, kjem med digitale tips for påskeunderhaldninga.