NHO Reiseliv er kritiske til kommunale bubilplassar

Den siste tida har bransjeforeininga blitt kontakta av frustrerte medlemsbedrifter som opplever at kommunane inntar ei dobbeltrolle som konkurrent og tilsynsmynde for campingbedriftene.