Fleire fattige i Ullensvang herad: – Det har vore ei svært negativ utvikling

Artikkelen er over 1 år gammel

I Ullensvang har ein hatt ei negativ utvikling dei siste ti åra. Alle åra, utan unntak, har talet på sosialhjelpsmottakarar auka. Heradet arbeider med å leggja betre til rette for yrkesaktivitet.