Gå til sidens hovedinnhold

Bekymret for mindreårige med rusproblemer

Artikkelen er over 5 år gammel

Politiet, Nav og barnevernet er bekymret for et økende antall yngre som ruser seg. Nå skal de få hjelp av et eget «team».

Ungdom helt ned i ungdomsskolealder får ifølge politiet enkelt kjøpt narkotiske stoffer av eldre selgere i Odda. Samtidig henter mange unge med seg ulovlige rusmidler fra storbyene utenfor Hardanger eller bestiller med noen enkle tastetrykk på nettet.

En fersk kartlegging viser at tallet på unge i Odda og Ullensvang med rusproblemer er økende.

Det bekymrer både barnevernet, Nav og politiet som nå vil komme tettere på og følge bedre opp tidligere.

 • Les etatenes åtte tips til deg som forelder i bunnen av artikkelen

Skal tidligere inn

– Vi ser en tendens med økende grad av rus og spesielt cannabis, bekrefter Bodil Nakkerud ved Hardanger lensmannsdistrikt.

I alt 21 unge under 24 år er kartlagt og det viser seg at de fleste i undersøkelsen er under 18 år. Samtlige av de unge er under oppfølging av barnevernet og bosatt i Odda eller Ullensvang.

1. januar startet prosjektet Tidlig ute opp i Odda, et samarbeid mellom Nav, politiet og barnevernet, organisert gjennom SLT (Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet.) Bak SLT står det kriminalitetsforebyggende råd.

– Vi ønsker med dette prosjektet å komme tettere på og følge bedre opp tidligere, sier prosjektleder Ingvild Sæbø Nilsen i NAV og forteller at den nye arbeidsmodellen etter planen skal føre til et bedre tilbud til ungdommene som nå er kartlagt.

De tre etatene har alle taushetsplikt, men gjennom en samarbeidsavtale i prosjektet åpnes det opp for å gjøre det lettere å utøve tverrfaglig samarbeid i praksis. Ikke alle ungdommene i kartleggingen har problemer med rus og alvorlighetsgraden varierer, men felles for dem alle er et behov for hjelp.

Det er prosjektgruppa i Tidlig ute som har gjennomført kartleggingen og det er første gang ungdom under 18 år er kartlagt på denne måten.

Vi ser en bekymringsfull tendens som går langt ned i alder

Terje Solvi, barnevernskonsulent

 

 

Bagatelliseres

Barnevernskonsulent ved Hardanger Barnevern, Terje Solvi har i flere år jobbet med vanskeligstilt ungdom.

– Vi ser en bekymringsfull tendens som går langt ned i alder. Det gjør at vi vil gå inn i disse sakene på et tidlig tidspunkt, sier Solvi.

Han peker på at det er avgjørende at foreldre og foresatte er med i arbeidet.

– Vi er opptatt av å komme tidlig inn, men i de tilfellene foreldre skjønner alvoret så er det større sjanse for å få resultater. Vi har noen tilfeller der foresatte bagatelliserer problemstillingen, forteller han og mener det viktigste er å sette inn tiltak der det er lettest å få resultater. Ofte handler det om å gi unge et aktivitetstilbud, men ikke alltid.

– Skole og hjem er de viktigste arenaene for barn og unge og det er ofte de som sliter på noen av disse arenaene som er i faresonen til å søke seg til rusmiljøer, sier han.

Tidlig ute

 • Et forebyggende samarbeidsprosjekt mellom Nav Odda, Hardanger Lensmannsdistrikt og Hardanger barnevern.
 • Prosjektleder er Ingvild Sæbø Nilsen i NAV.
 • I Tidlig ute kan deltakerne blant annet få veiledning til å slutte med rusmidler.
 • Deltakerne kan tilbud om støttesamtaler og veiledning, samt bistand til kontakt med øvrig hjelpeapparat.

 

Bekymringssamtaler

Svein Buer og Bodil Nakkerud i politiet forteller at de er opptatt av å komme tidlig inn i prosessen for å få til en endring hos de unge.

– For politiet sin del innebærer det i første omgang en bekymringssamtale, sier Nakkerud og forteller at dette ofte danner grunnlaget for videre oppfølging.

– Hva er årsaken til unge helt ned i ungdomsskolealder får slike utfordringer i livene sine?

– Det er ikke alle som liker å drive med idrett. Venner har mye å si og man kan la seg overtale på en fest til å prøve ting man ikke før har prøvd. Samtidig er det noen som ruser seg hjemme på rommet også, forklarer Svein Buer.

Både Nav, politiet og barnevernet er klare på at de ikke kan tvinge noen til å gjøre en endring, men målet med samarbeidsprosjektet er å bedre ungdommenes kår og muligheter.

Terje Solvi mener et variert fritidstilbud er forebyggende, men mener mye av jobben ligger i hjemmet.

– Hjem med lav foreldrekontroll og lite oppfølging er med på å øke risikoen. Det viktigste er å få de til å mestre skolen og ha OK hjemmeforhold, sier han.

Fakta om tiltakene

Urinprøvekontrakt. Både NAV og politiet kan be folk om å avlegge urinprøver fremfor andre og strengere sanksjoner.

Bekymringssamtale. Politiet kan gjennomføre en samtale om den individuelles situasjon.

Råd og veiledning i heimen/familieterapi. Både barnevernet, NAV og politiet kan bistå enkeltfamilier.

Forebyggingsprosjekt. Et mål med Tidlig ute er å lage et prosjekt som skal forebygge at ungdom havner på «gale veier»

 

8 tips til foreldre

 • Ha et godt og åpent forhold til barna dine, samtidig bør du ikke være naiv.
 • Vær tydelig og sett grenser ut i fra hvor gammel barnet ditt er.
 • Vær villig til å hente barna dine dersom de er med på ulike aktiviteter.
 • Vær villig til å samarbeide med andre foreldre.
 • Vær villig til å gjøre de enkle kontrolltiltakene.
 • Det er ikke farlig å be om hjelp
 • Undersøkelser viser at barn ønsker seg foreldre som setter grenser og er tydelige.
 • De som er bekymret må være villig til å melde ifra.

 

Kommentarer til denne saken