Stillingar flytta frå Kinsarvik til Odda: – Fleire opplever tilbodet som mindre tilgjengeleg

Assisterande Nav-direktør og avtroppande Nav-leiar i Ullensvang har ulik oppfatning av korleis kontorstaden til dei tilsette vil påverka tenestene dei leverer til brukarane.