Nav-sjefen har grunn til å smile: - Nesten tilbake til normalen

Talet på heilt eller delvis ledige i Ullensvang kommune er no nesten tilbake til normalen, fortel Nav-sjef Gunnvor Steinsland Medhus.