Nav-dommene kan være riktige likevel, mener tidligere høyesterettsdommer

Av
DEL

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård konkluderer i en EØS-rettslig redegjørelse med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken.

I den EØS-rettslige analysen han har gjennomført på eget initiativ og som er publisert på Rett24 , konkluderer han med Norge har tillatt mer eksport av sykepenger og arbeidsavklaringspenger enn hva trygdeforordningen hjemler.

Utgård mener at trygdeforordningen bare gir rett til eksport av sykepenger dersom sykdommen oppstår i utlandet, og ikke til eksport av sykepenger til sykmeldte som er i Norge.

Til nettstedet sier den tidligere høyesterettsdommeren at det etter hans syn ikke er grunnlag for gjenopptakelse av Nav-sakene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken