Naudetatane var torsdag samla til PLIVO-øving (pågåande livstrugane vold), fortel Paul Henriksen ved Hardanger Lensmannskontor.

Øvinga går ut på korleis dei tre etatane skal opptre og samverke ved hendingar der det vert utøvd livstrugande vald mot fleire personar.