Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at vår mangeårige venn og samarbeidspart Lars Arne Bay gikk bort natt til lille julaften, 72 år gammel. Lars Arne ble født i Odda 19. mars 1950 og viet tidlig en kjærlighet til, og aktiv bruk av, våre sørlige og vestlige fjellområder. Fra familiens hytte i Reinsnos ved Hardangervidda hadde han sine første møter med villreinen, dyret som skulle prege hans interessefelt og yrkesliv. Han fant tidlig sin kjære Mai Britt, og de feiret gullbryllup i sommer.

Etter oppvekst i Odda, og år bosatt i Suldal, bar det i 1994 til Kristiansand og Fagerholt, hvor han også sovnet inn med familie tilstede tidlig 23. desember.

Skogskolen på Bygland ga et faglig ståsted, og etter tidlig anleggserfaring fulgte skogtaksering og så fjelloppsyn i Setesdalheiene. Deretter mange år som ansatt i Statskog i Kristiansand, hvorfra han forvaltet villrein og øvrig dyreliv i Njardarheim i Setesdal Ryfylke. Mange villreinjegere kan takke Lars Arne for hans initiativ og ledelse av opplæringstilbudet Statskog hadde i Njardarheim. Underveis i yrkeslivet fikk han også tid og anledning til å prøve det arktiske feltlivet som feltinspektør for Sysselmesteren på Svalbard.

Lars Arne vil bli husket som en hedersmann, alltid redelig og dønn ærlig. For familien, oss og mange andre var han alltid til stede og rede til å yte. Han var løsningsorientert, og som byggmestersønn fant han praktiske løsninger og utøvet aktivt snekkerfaget. Lars Arne visste allerede i vår hvor den uhelbredelige kreftsjukdommen ville bringe ham. Men han beholdt sitt store engasjement til det siste, og fant stor støtte i familien og sin kristne tro.

Tankene våre går til Mai Britt, og sønnene Andreas, Eirik, Kjartan og Kristen og øvrig familie. Vi lyser fred over hans minne.