Leitar etter lokale til forretningsideen sin

Målet er å løysa ulike utfordringar i alt frå fjøs til kompost og kloakk. Forretningsideen har med andre ord breitt bruksfelt.