Den nasjonale nettverkskonferansen går over tre dagar, og hovudtema er Korleis styrke dei lokale LO-avdelingane som fellesorgan for den lokale fagrørsla i tillitsvalgtåret 2019?

Ei rekke andre tema står også på dagsorden, når representantar frå heile landet møtest i Odda til veka.

I tillegg til fagleg innhald, skal deltakarane også få med seg mellom anna ei byvandring i Odda, tur med MS Lindenes, og festmiddag i Tysso 1 kraftstasjonen, med innslag frå mellom anna Tyssedalkoret og Lars Ove Seljestad.