Denne næringa omset for 110 millionar - no vil dei bli meir synlege

– Me ynskjer å vera med å diskutera korleis kommunen kan organisera landbrukstenestene i ny kommune og vil i dialog med næringsutviklaren som skal tilsetjast.

Artikkeltags