Pris til TTI: - I dag er vi eit resultat av ei heilt utruleg historie

– Denne prisen går ut til alle på bedrifta, seier administrerande direktør Per Øyvind Sævartveit.