Fleire leiger ut via Airbnb - det påverkar både bustadmarknaden og hotellbransjen

Artikkelen er over 1 år gammel

Overnattingskapasiteten i Hardanger i høgsesongen er sprengt, og mange ønsker nye tilbydarar velkomne. Delar av reiselivsbransjen reagerer likevel på at ikkje alle konkurrerer på like vilkår.