– Målet er ikkje turistar og gjester, målet er å bidra til å utvikla eit samfunn ein kan bu og leva i

Målet er ikkje flest mogeleg turistar og gjester, men at dei som kjem bidreg til å byggja eit samfunn ein kan leva i.