Knapt eitt år etter at dei opna i Odda, utvidar dei med endå eit avdelingskontor

På under eitt år har Zenit Engineering starta opp to nye avdelingskontor utover Kvinnherad. Dagleg leiar, Bente Marie Sjo, fortel at dei stadig satsar på rekruttering.