Gunn og Øystein blei åtvara mot å jobba saman

Øystein fekk Gunn til å flytta til Odda, og i dag er ho med på å leia familiebedrifta. Dei meiner det er viktig å skilja mellom jobb og privatliv.