Desse butikkane held søndagsope i sommar

Tidlegare i vår kunne ein lesa at fleirtalet i kommunestyret i Odda stemte nei til Spar Odda sin søknad om å halda ope på søndagar. Det er likevel fleire daglegvarebutikkar i distriktet som held søndagsope denne sommaren.