Fleire bedrifter lyser ut stillingar for å trekke nyutdanna til regionen

Framtidsfylket har gjennom si traineeordning fått 80 prosent av sine deltakarar til å bli verande i Sogn og Fjordane. No håpar Odda-bedriftene å få til det same i Ullensvang kommune.