Vil ha eigen næringsutviklar i den nye kommunen

Prosjektleiar Ole-Jørgen Jondahl har i ei innstilling til fellesnemnda tatt til orde for at å tilsetta ein næringsutviklar i nye Ullensvang kommune.