Får inn nyare og meir avansert teknologi - slik satsar det nye selskapet vidare

I vinter vart OP Industriservice skilt ut frå Odda Plast som eige selskap. Det har ført til store investeringar i nytt utstyr, og ein annleis arbeidskvardag.