Ingvald vil inkludera naboar: - Det blir omsett for opp mot 20 milliardar i året

Hardanger Industri trur rekrutteringsbehovet dei neste fem åra kan vera på 1200–1500 personar berre i industrien. For å handtera dette må ein ta betre styring over næringsutviklinga i regionen, meiner Ingvald Torblå.