Talet på fysisk krevjande og rutineprega jobbar skal ned. Hardanger kan likevel lukkast med å få fleire arbeidsplassar

Av

Når offentlege etatar i framtida blir meir digitale, og oppgåver og jobbar forsvinn, er det sjølvsagt ei utfordring. Likevel er det fleire element ved digitaliseringa som gjer at det óg blir mogeleg å skapa nye jobbar.