Noregs vassdrags- og energidirektorat sin statistikk viser at for landet som heilskap er fyllingsgrada 71,3 prosent. Det er 11,8 prosentpoeng lågare enn medianen for veke 43, skriv NRK.

Endå meir dramatisk er situasjonen i Sør-Noreg. I elspotområde 2 er fyllingsgrada no 61,4 prosent. Medianen dei siste 20 åra på 83,8 prosent. Dette området omfattar sørlege delar av Viken, mesteparten av Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og sørlege delar av Vestland.

Fyllingsgrada er svært låg sjølv om vassmengda i magasina auka i samband med regnvêret førre veke.

(©NTB)

Statnett varsler «stram situasjon» for vannmagasinene