— Når det ikkje blir Syden til sommaren og påsketuren blir avlyst, så skiftar folk det golvet eller målar den veggen dei har snakka om

På Monter Odda merker dei godt endringar i kundane sine handlemønster etter at koronarestriksjonane blei innførte. Foreløpig er det ingen krise for byggevarebedriftene.