Heradet rår Naa båtlag til å laga reguleringsplan: – Me er i tenkeboksen

Lukka til med vidare planlegging!