Nå er han ferdig med sidene 14 og 15 i si eiga bok av ull. Han skriv historie inn i veven

Tradisjonar og symbolikk er sentralt for Svein Nå (76). Tekstilkunstnaren har ein unik og særprega stil, og har stadig nye idear i hovudet når han set seg i veven.