Inger Elisabeth Aarvik på avskjedskonserten i Kinsarvik kyrkje: – Musikk er en bærebjelke

Av

– Musikk er en av bærebjelkene i lokalsamfunnet, og den gjør oss glade.