Draumedag på jobb: Dag Endre Opedal er i Aust-Agder for å dokumentera Longeraksdammen med drone.   Foto: Stig Norhelle/NVE

I fleire år har det vore knytt fire f-ar til museum: Forvalting, formidling, forsking og fornying. No er den femte f-en på plass: Forretning.

Museum er meir enn formidling av det som har vore.
Publisert