Museet har lenge vore i ein vanskeleg situasjon — no skal styret vurdere å seie opp leigekontrakten

Innvendig vedlikehald av det freda Tyssedal kraftverk vil i løpet av 2020 koste minst 1,4 millionar. Kven som skal ta den rekninga er uvisst, og dersom det ikkje kjem på plass ei snarleg avklaring, vil museet vurdere å seie opp leigekontrakten med AS Tyssefaldene.