Strengare kontroll med køyring i utmark

Av

Etter ein kraftig auke i talet på ulike terrengkøyretøy og meldingar om ulovleg barmarkskøyring, blir kontrollane med køyring i utmark no skjerpa.