Morellkompaniet: - Det meste av arealet er utnytta - så du må nesten laga deg nytt

Sjå det nye morellfeltet på Lofthus.