Mister viktige inntekter: — Det er jo ikkje noko forteneste i det, men då veit folk at me er der

— Det er veldig trist, og me mister mange arrangement som gjev grunnlag for å halde dørene ope framover.