Det var med stort vemod vi mottok beskjed om at Magnus hadde gått bort 3.mars 2023.

Magnus jobbet det meste av sitt yrkesaktive liv innen energiforsyning og begynte som fagarbeider ved Odda kommunale everk i 1974. Før dette jobbet han i Røldal og Suldal Kraft hvor han begynte i 1962. Ved everket tok han fagbrev som energimontør i 1985 og ble avdelingsleder for everkets montasjeavdeling i Røldal. Denne rollen hadde Magnus helt frem til november 2005 da han fratrådte for å bli pensjonist.

Magnus var en ryggrad i vår virksomhet og la ned en betydelig innsats for å bygge og drifte en god lokal strømforsyning, han var en dyktig fagmann, positiv, såg alltid mulighetene, omgjengelig, sindig, raus og omsorgsfull. Han var lett å like og alltid til disposisjon både for everket og våre kunder. I Røldalsbygda levde Magnus og familien tett på everket til enhver tid.

Magnus sin høyst prissatte kompetanse, gode og lune vesen gav han velfortjent stor tillit og han hadde en rekke viktige verv. I everk sammenheng var han bl.a. lokalt tillitsvalgt for El& It forbundet, han var medlem av fagprøvenemda for energimontørfaget, og når everket ble omdannet til aksjeselskap i 1996 tiltrådte han styret som de ansattes representant.

Magnus var samfunnsengasjert og tungt engasjert i kommunepolitikken, aktiv innen jakt, fiske og friluftsliv, var lenge fjellstyreformann i Røldal og var en av de store «villrein og viddapolitikerne». Han var også en musikkens mann og trakterte ofte trekkspillet både til dans og sammenkomster.

Magnus var en særdeles aktiv mann, men først og fremst var han familiekjær.

Nå går tankene våre til kona Rakel, deres tre døtre og den øvrige familie i det vi lyser fred over Magnus sitt gode minne !

En siste hilsen fra kollegaer i tidligere Odda Energi