Mindreårige reiv ned skilt om at leikeplass var stengt. Ber foreldre følge med

Måndag sette kommunen opp skilt med anmoding om å ikkje bruke leikeplassane i Odda. Tysdag blei det observert ungdom som forsøkte å fjerne eit av desse skilta i Dalen.