Rachel utfordrar andre parti til bossrydding målt etter oppslutning

Miljøpartiet Dei Grøne i Ullensvang opplyser at dei skal halde Jordalsvegen rein gjennom sommaren, og sender med det ei konkret utfordring til dei andre partilaga.