Vi har forståelse for at det politiske Norge er på vei inn i valgkampmodus. Da er det enkelt å peke klimafingre mot cruisenæringen

Av

Om vi i næringen skal lykkes med grønn omstilling er vi avhengige av å ha lokale krefter med oss på laget.